Hơn 1.700 vụ tranh chấp, khiếu kiện được hòa giải thành công qua Trung tâm hòa giải, đối thoại tỉnh
18:35, 05-09-2019
Chỉ mới hoạt động thí điểm gần 1 năm, 6 trung tâm hòa giải, đối thoại tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án 2 cấp trên địa bàn tỉnh đã hòa giải thành công trên 81% các vụ việc tiến hành.
Thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự
16:54, 02-04-2019
Chiều nay (2/4), Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa.
Tất cả