Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 15 tổ chức, cá nhân
10:28, 29-09-2021
Tại kỳ họp lần thứ 3, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức, 14 quân nhân vi phạm và rút kinh nghiệm nghiêm khắc 1 quân nhân.
Tất cả