4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101674e26502f050c
0
/hot-24h/
Hot 24h
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Lĩnh vực công tác của Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng

Quyết định về việc phân công công tác của Thủ Tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó Thủ tướng được ban hành ngày 22/4.

08:49, 23/04/2021