Thời sự Truyền hình tối - 03/9/2021
21:06, 03-09-2021
Những nội dung chính:
- Vì sao tỷ lệ tiêm Vaccine Covid 19 ở Nghệ An đạt thấp?
- Không chủ quan dẫn đến nguy cơ lây chéo tại cơ sở y tế và khu cách li tập trung.
- Ứng dụng công nghệ 4.0 để tiêu thụ nông sản
#ThoiSu #TinNhanh #NgheAn #NTV #NgheAnTV
Tất cả