Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Vì sao tỷ lệ tiêm Vaccine Covid 19 ở Nghệ An đạt thấp ?
21:15, 03/09/2021
Nghệ An là tỉnh có dân số đứng thứ 4 cả nước với trên 3,4 triệu người. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh mới chỉ tiêm được chưa đến 200 nghìn liều vắc xin covid 19. Nếu tính độ bao phủ 1 mũi thì mới đạt hơn 6% , số người đủ 2 mũi mới chỉ đạt 3%.