Toàn văn Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ
17:09, 05-05-2022
Kết hợp luân chuyển với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ.
Các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022
12:35, 17-02-2022
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Nhâm Dần, sáng 17/2, cùng với cả nước, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022.  
Tổng Bí thư: Suy thoái về tư tưởng chính trị dẫn đến tham nhũng là cái gốc cần phải chống
15:30, 10-09-2021
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Bởi lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống.
Tất cả
Thực hiện Chỉ thị số 05: Củng cố niềm tin đối với Đảng và Nhà nước
12:16, 12-06-2021
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị.
Bài viết của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
17:20, 16-05-2021
NTV trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.