Ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026
12:20, 07-12-2021
Sáng 7/12, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XVIII, Thường trực HĐND tỉnh công bố Quyết định thành lập và ra mắt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội
12:01, 07-12-2021
Theo chương trình, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua 37 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
10:59, 07-12-2021
Trong chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, sáng 7/12, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Tất cả
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13:33, 04-07-2021
Sáng nay (4/7), tại thành phố Vinh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc. 
Danh sách lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
11:28, 04-07-2021
Ngày 4/7, tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh  khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và 22 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026
08:52, 04-07-2021
Sáng nay (4/7), tại thành phố Vinh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. 
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, khoá XVIII dự kiến khai mạc ngày 04/7/2021
10:03, 01-07-2021
Theo Thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, khoá XVIII sẽ tiến hành trong 1 buổi, dự kiến khai mạc lúc 07h30' ngày 04/7/2021, tại khách sạn Giao tế, TP Vinh.
HĐND huyện Quỳ Châu khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất
18:41, 29-06-2021
Sáng 29/6, HĐND Quỳ Châu tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện.
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Quỳ Hợp khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
12:27, 29-06-2021
Sáng 29/6, HĐND huyện Quỳ Hợp khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, nghe báo cáo kết quả công tác bầu cử, thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết thông qua các chức danh lãnh đạo HĐND huyện và các chức danh chủ chốt UBND huyện.
Hưng Nguyên: Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026
19:07, 28-06-2021
Chiều 28/6, HĐND huyện Hưng Nguyên khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 1 để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
18:35, 26-06-2021
Sáng 26/6, HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. 
Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
17:08, 24-06-2021
Sáng 24/6, HĐND huyện Quỳnh Lưu tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện. 
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Kỳ Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
17:03, 24-06-2021
Sáng 24/6, HĐND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.