Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An
NTV-Emagazine
.

Nghệ An 990 năm - Xứng danh vùng đất địa linh nhân kiệt - Phần II

22:23, 30/11/2020
Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược VN. Từ đây nhân dân VN sống dưới ách cai trị của thực dân Phương Tây, chịu muôn vàn thống khổ. Nghệ An trở thành căn cứ địa của phong trào Cần Vương. Cả dải đất Nghệ An, từ miền xuôi đến miền ngược, nơi đâu cũng rầm rậm khí thế “Bình tây phục quốc” của những con người có chí mạnh tâm hùng. 

Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược VN. Từ đây nhân dân VN sống dưới ách cai trị của thực dân Phương Tây, chịu muôn vàn thống khổ. Nghệ An trở thành căn cứ địa của phong trào Cần Vương. 

Cả dải đất Nghệ An, từ miền xuôi đến miền ngược, nơi đâu cũng rầm rậm  khí thế “Bình tây phục quốc” của những con người có chí mạnh tâm hùng. 

 

Vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương, ông trở thành một trong những Chủ tướng kêu gọi các sỹ phu, binh lính dấy binh khởi nghĩa với nhiều trận đánh lớn. Tuy chưa thành công nhưng khắng định được tinh thần dám xả thân vì nước của đất và người xứ Nghệ. 

 

Khi ngọn cờ Cần Vương bị thất bại hoàn toàn. Lịch sử đặt ra một yêu cầu mới là phải tìm ra một phương thức cứu nước mới, phù hợp để tiếp tục hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Phan Bội Châu xuất hiện trong thời khắc đó. Công cuộc Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng đã dấy lên một phong trào xuất dương yêu nước mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử lúc bấy giờ. Sau này, họ đều trở thành những hạt nhân cốt cán của cách mạng Việt Nam. 

Cũng từ một làng quê ở Huyện Nam Đàn - Nghệ An, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã nhiều lần được nghe những buổi đàm đạo văn chương, bàn luận thế sự của cha là ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, cùng những người bạn như Phan Bội Châu… đã nhen nhóm trong lòng cậu khao khát mãnh liệt về vận mệnh quốc gia, dân tộc. 

Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, người đã tìm ra chân lý cho con đường Giải phóng dân tộc. Trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi những đêm dài nô lệ. 

Ngày 3/2/1930 là một mốc son chói lọi, đánh dấu sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc - một người con xứ Nghệ. Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc dâng lên ngùn ngụt trên phạm vi cả nước. Nổi bật nhất là Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 -1931).

Cùng với Hà Tĩnh, Nghệ An trở thành trận địa chính trong cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng nước ta do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tại đây đã hình thành chính quyền Xô viết thôn xã đầu tiên ở Đông Nam Á.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh, phong trào Cách mạng nước ta liên tục phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử. Với đường lối sáng tạo và sự lãnh đạo tài tình, cùng cả nước Nghệ An đã làm nên Cách mạng tháng 8 thần kỳ, đánh đổ Pháp Nhật, chấm dứt vĩnh viễn chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

“Vinh là thành phố đầu tiên trên miền Bắc đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Nghệ An cũng chính là nơi mở đầu cho phong trào bắn máy bay phản lực Mỹ bằng súng bộ binh”.

“Với khẩu hiệu: “Quân thừa, thóc vượt"; địch đánh phá, ta cứ đi", "xe chưa qua, nhà không tiếc"... Lực lượng thanh niên xung phong với những "đơn vị thép" phối hợp chặt chẽ cùng bộ đội, vừa làm giao thông vận tải, rà phá bom mìn, vừa đối phó với những đợt oanh tạc tàn khốc của giặc Mỹ.

“Hình ảnh 13 chiến sỹ thanh niên xung phong ở Truông Bồn là một biểu tượng đẹp đẽ về lòng dũng cảm hy sinh vì mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường Miền Nam”. 

Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ Quốc, Nghệ An có 596 ngàn người tham gia quân đội qua các thời kỳ. Trong đó có 45 ngàn liệt sỹ, 40 ngàn thương binh, 1 ngàn hai trăm mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt đến nay, Nghệ An có 130 sỹ quan được phong cấp tướng cả trong Quân đội và Công an. Những con số là minh chứng sống động thể hiện rõ nét sự kiên cường dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì độc lập dân tộc của lớp lớp thế hệ người dân Xứ Nghệ./

 

Nội dung: Khánh Ly

Ảnh: Tư liệu

Thiết kế: Sỹ Hoàn

Kỹ thuật: Lưu Đăng

 

NTV

Xem thêm bình luận

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm