Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An
NTV-Emagazine
.

Vang vọng mãi mùa thu lịch sử

08:08, 02/09/2021
Cứ mỗi độ thu về, trong lòng mỗi chúng ta lại trào dâng niềm xúc động, tự hào khi nhớ về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhớ lời Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 2/9/1945 - 2/9/2021
 

Cứ mỗi độ thu về, trong lòng mỗi chúng ta lại trào dâng niềm xúc động, tự hào khi nhớ về mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhớ lời tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 2/9/1945 - 2/9/2021.

Năm ấy, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề đứng lên dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Việt Minh, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong và đường lối đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam, một chính đảng mới tròn 15 tuổi với hơn 5000 đảng viên đã làm nên một cuộc cách mạng “long trời lở đất”, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

76 năm qua (19/8/1945 - 19/8/2021), Cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt lớn với nhiều gian nan, thách thức, hiểm nguy. Nhưng dù ở giai đoạn nào, dù thử thách có to lớn đến đâu, Đảng và Nhà nước ta đã biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ, mọi việc đều được nhân dân đồng tình, ủng hộ thì sẽ đập tan bất cứ âm mưu nào của kẻ địch, “nhấn chìm mọi lũ cướp nước và bán nước”. Bài học lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám vẫn như còn tươi mới. Bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, đoàn kết mọi người yêu nước, mọi tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh đã tạo thành sức mạnh như triều dâng thác đổ làm nên thắng lợi vĩ đại. 

 

Cách mạng Tháng Tám đã ghi tên đất nước Việt Nam lên bản đồ thế giới. Và hôm nay đây, Việt Nam đang khẳng định vị thế, cơ đồ, tiềm lực của mình, hội nhập sâu rộng với quốc tế, từng bước thực hiện thành công công cuộc đổi mới. 

 

Là quê hương Cách mạng, quê hương của Bác Hồ kính yêu, 76 năm qua, Nghệ An đã không ngừng phát huy tinh thần, hào khí Cách mạng Tháng Tám, tiếp bước con đường vinh quang của Cách mạng tháng Tám đã mang lại cho cả dân tộc. Bằng ý chí, trí tuệ và truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã và đang làm nên những “kỳ tích Sông Lam”, đưa Nghệ An phát triển toàn diện, từng bước trở thành “tỉnh khá nhất miền Bắc” như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quê hương. Đó cũng là món quà quý giá có ý nghĩa nhất, kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mùa thu Tháng Tám năm nay./.

 
<br>
 
NTV

Xem thêm bình luận

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm