TV & Video Hoạt động NTV

Chuyển tải thông tin nhanh chóng, kịp thời

15:32, 24/09/2019
Tác phẩm dự thi của tác giả Xuân Thống chia sẻ khoảnh khắc tác nghiệp của nhóm phóng viên NTV tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII.
Phóng viên NTV phỏng vấn đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII (tháng 7/2019).

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện