TV & Video Hoạt động NTV
Bản Không ma túy
13:52, 29/09/2019
Ma túy là một hiểm họa đối với tất cả các khu dân cư, nhất là ở huyện miền núi Tương Dương, nơi được coi là thủ phủ một trong những địa bản phức tạp về ma túy. Trong lúc nhiều làng bản xác xơ, đói nghèo, tan hoang thì vẫn có những địa bàn sạch ma túy, một trong những nơi như vậy là bản Lưu Thông xã Lưu Kiền. Có được kết quả này là nhờ tinh thần cảnh giác, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào và vai trò của già làng, trưởng bản người có uy tín. Ghi nhận của Phóng viên Lương Quỳnh Như Đài TT- TH huyện Tương Dương.