TV & Video Hoạt động NTV
Đằng sau chuyến hồi hương lịch sử
14:25, 10/12/2021

Đằng sau chuyến hồi hương lịch sử - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Bùi Thọ - Thanh Nga- Bình Sơn- Duy Anh - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An