TV & Video Hoạt động NTV
Bão tín dụng đen - Hệ luỵ khôn lường
20:48, 28/09/2019
Bão tín dụng đen - Hệ luỵ khôn lường - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Đức Vũ - Minh Khôi - Truyền hình Công an Nghệ An.