TV & Video Hoạt động NTV
Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn: Vì sao chưa hiệu quả
14:15, 23/10/2020
Phóng sự Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn: Vì sao chưa hiệu quả - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Kim Thoa, Văn Hùng, Thế Toản, Thanh Giang - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An.
NTV