TV & Video Hoạt động NTV
Báo động nạn giết mổ gia súc không phép
08:36, 23/10/2020
Phóng sự Báo động nạn giết mổ gia súc không phép - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Kim Hoa, Thế Toản - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An
NTV