TV & Video Hoạt động NTV
Chuyện ruộng đồng
22:07, 28/09/2019
Làm nông nghiệp hiện nay đang có nhiều nghịch lý. Trong đó nổi lên hiện tượng người có ruộng thì không làm nông, người muốn làm nông thì không có đủ ruộng cày. Chuyện gì đang diễn ra trên ruộng đồng của người nông dân Nghệ An? ...Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Thúy Vinh- Phương Thảo- Trường Ca- Trần Lịch- Mai Liên - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An