TV & Video Hoạt động NTV
Nông dân Quỳ Hợp thay đổi để thích ứng
23:01, 28/09/2019
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng gay gắt là việc làm được chú trọng đối với người nông dân ở huyện miền núi Qùy Hợp...Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Phan Giang-Lê Thắng-Đinh Hiếu -Đài TT-TH Quỳ Hợp