TV & Video Hoạt động NTV
Chung một quyết tâm
15:03, 10/12/2021
Chung một quyết tâm - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Hoài Thanh - Thanh Giang - Ngọc Sơn - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An