TV & Video Hoạt động NTV

Vào tâm lũ Kỳ Sơn

13:01, 16/10/2022
Bình chọn
Bộ ảnh "Vào tâm lũ Kỳ Sơn" của tác giả Lữ Phú - Trung tâm VHTT&TT Kỳ Sơn.
Bắc cầu tạm vận chuyển lương thực thực phẩm đến người dân vùng cô lập.
Vận chuyển lương thực và dụng cụ hỗ trợ người dân vùng lũ.
Thâm nhập rốn lũ.
Vượt cầu tạm đến với người dân.
Bắc cầu vận chuyển lương thực thực phẩm đến người dân vùng cô lập.
Khẩn trương giúp dân khắc phục thiệt hại do lũ quét.

 

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm