TV & Video Hoạt động NTV

Phóng viên tác nghiệp

16:38, 10/12/2021
Bình chọn
Tác phẩm dự thi của tác giả Tường Vi thuộc đơn vị Trung tâm VHTT&TT huyện Con Cuông.

Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu quả và sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an huyện Con Cuông đã hoàn thành việc triển khai Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Với yêu cầu “bám nắm cơ sở” Công an chính quy tại các xã thị đã đáp ứng được yêu cầu và hoàn thành tốt nhiêm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

 

 

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm