TV & Video Hoạt động NTV

Mùa cam đắng

15:17, 26/09/2019
Bộ ảnh là cảnh hậu trường của nhóm tác giả Đài Truyền thanh - Truyền hình Quỳ Hợp thực hiện phóng sự về cây Cam tại xã Minh Hợp. Bộ ảnh chia sẻ những góc nhìn chân thực với nghề.
Thực hiện phỏng vấn nhân vật.
Thực hiện phỏng vấn nhân vật.
quay phim thực hiện cảnh nhân vật nhặt cam rụng đi đổ...
Quay phim thực hiện cảnh nhân vật nhặt cam rụng đi đổ.
Thực hiện cảnh qua phá bỏ cây Cam bị sâu bệnh
Thực hiện cảnh quay phá bỏ cây Cam bị sâu bệnh.
Phóng viên Trâm Anh dẫn tại hiện trường.
Phóng viên Trâm Anh dẫn tại hiện trường.

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm