TV & Video Hoạt động NTV
Củ vàng Huồi Sơn
13:55, 29/09/2019
Củ vàng Huồi Sơn - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả May Huyền - Khánh Hiền - Vi Mận - Trung tâm VH-TT&TT Tương Dương