TV & Video Hoạt động NTV
Tiếng loa mùa dịch
14:28, 10/12/2021
Tiếng loa mùa dịch - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của tác giả Thúy Hằng- Huyền Thương - Trung tâm VHTT&TT Đô Lương