TV & Video Hoạt động NTV
Gỡ khó cho chăn nuôi đại gia súc
16:47, 30/09/2019
Gỡ khó cho chăn nuôi đại gia súc - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Nguyễn Thương - Phương Thảo -Trọng Hùng - Như Lành - Trung tâm VHTT-TT Tân Kỳ