TV & Video Hoạt động NTV
"Chôn vùi" tiền tỷ ...
16:34, 23/10/2020
Phóng sự: "Chôn vùi" tiền tỷ ... - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Dương Cầm, Quốc Toàn, Hữu Dũng - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An.
NTV