TV & Video Hoạt động NTV
Khi trưởng bản là đảng viên
15:26, 10/12/2021
Khi trưởng bản là đảng viên - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Nguyễn Hưng – Kim Thoa - Ngân Huyền Lang Linh - Thanh Giang -Thu Hiền - Huy Hoàng - Hữu Hoàn - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An