TV & Video Hoạt động NTV
Hoạt động đoàn nông thông “Cán mà không binh”
14:00, 29/09/2019
Đoàn cơ sở là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên ở các địa phương, là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, hiện công tác Đoàn tại cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập, vẫn có đầy đủ cán bộ, ban chấp hành từ xã, phường, thị trấn đến khối,xóm nhưng số lượng đoàn viên tham gia sinh hoạt chỉ đếm được đầu ngón tay, thậm chí là không có nên mới có chuyện: Hoạt động đoàn ở cơ sở, có cán mà không có binh... Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả Sỹ Bắc - Trung tâm VH-TT&TT Đô Lương