TV & Video Hoạt động NTV
An táng ngày càng khó
15:04, 23/10/2020
Phóng sự: An táng ngày càng khó
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Văn Lý - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương
NTV