TV & Video Hoạt động NTV
Khát vọng Huồi Thum
15:14, 24/10/2020
Phóng sự: Khát vọng Huồi Thum
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Thái Sơn - Thanh Long - Nguyễn Hương - Phòng Văn nghệ - Giải trí
NTV