TV & Video Hoạt động NTV
Tiền hậu bất nhất
15:09, 24/10/2020
Phóng sự: Tiền hậu bất nhất
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Trịnh Viên - Thu Hiền - Mai Liên - Phòng Chuyên đề
NTV