TV & Video Hoạt động NTV
Thuốc BVTV - Cấm vẫn lưu hành
15:02, 24/10/2020
Phóng sự: Thuốc BVTV - Cấm vẫn lưu hành
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: An Duyên - Phòng Thời sự
NTV