TV & Video Hoạt động NTV
Hoàn thiện hạ tầng lưới điện nông thôn - liệu có hoàn thành đúng tiến độ
15:00, 24/10/2020
Phóng sự: Hoàn thiện hạ tầng lưới điện nông thôn - liệu có hoàn thành đúng tiến độ
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Thái Dương - Phòng Thời sự
NTV