TV & Video Hoạt động NTV
Bài toán nào thu hút đầu tư vào nông nghiệp Nghệ An?
14:51, 24/10/2020
Phóng sự: Bài toán nào thu hút đầu tư vào nông nghiệp Nghệ An?
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vinh - Phòng Thời sự
NTV