TV & Video Hoạt động NTV
Lao động chui - Nỗi đau còn đó
11:50, 24/10/2020
Phóng sự: Lao động chui - Nỗi đau còn đó
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Vi Mận - Khánh Hiền - Trung tâm VTTT&TT Tương Dương
NTV