TV & Video Hoạt động NTV
Cao điểm thép
11:49, 24/10/2020
Phóng sự: Cao điểm thép
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Khánh Hiền - Vi Mận - Trung tâm VTTT&TT Tương Dương
NTV