TV & Video Hoạt động NTV
Ngọc sáng vùng cao
11:47, 24/10/2020
Phóng sự: Ngọc sáng vùng cao
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Quỳnh Như - Trung tâm VTTT&TT Tương Dương
NTV