TV & Video Hoạt động NTV
"Xoá bản trắng" chi bộ ở Kỳ Sơn
11:24, 24/10/2020
Phóng sự: "Xoá bản trắng" chi bộ ở Kỳ Sơn
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Lữ Phú - Trung tâm VTTT&TT Kỳ Sơn
NTV