TV & Video Hoạt động NTV
Đừng để di tích thành phế tích
11:18, 24/10/2020
Phóng sự: Đừng để di tích thành phế tích
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Kiều Hoa- Hà Huệ - Trung tâm VTTT&TT Hưng Nguyên
NTV