TV & Video Hoạt động NTV
Lan tỏa nếp sống văn minh trong việc tang ở Diễn Châu
11:05, 24/10/2020
Phóng sự: Lan tỏa nếp sống văn minh trong việc tang ở Diễn Châu
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Vân Anh - Trung tâm VTTT&TT Diễn Châu
NTV