TV & Video Hoạt động NTV
Xâm hại tình dục ở trẻ em miền núi: Cần thêm những “ lá chắn” vững chắc
11:03, 24/10/2020
Phóng sự: Xâm hại tình dục ở trẻ em miền núi: Cần thêm những “ lá chắn” vững chắc
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Thanh Mai - Trung tâm VTTT&TT Anh Sơn
NTV