TV & Video Hoạt động NTV
Cần hay không thú y viên cơ sở?
16:21, 24/10/2020
Phóng sự: Cần hay không thú y viên cơ sở?
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Thuý Tình - Trung tâm VHTT và TT Nam Đàn
NTV