TV & Video Hoạt động NTV
Phát triển đảng viên ngư dân - Khoảng trống ở Diễn Châu
11:07, 24/10/2020
Phóng sự: Phát triển đảng viên ngư dân - Khoảng trống ở Diễn Châu
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Mai Giang - Trung tâm VTTT&TT Diễn Châu
NTV