TV & Video Hoạt động NTV
Tôi đi tìm tôi
11:09, 24/10/2020
Phóng sự: Tôi đi tìm tôi
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Đàm Thuỳ - Trung tâm VTTT&TT TX Thái Hoà
NTV