TV & Video Hoạt động NTV
Người đi trước thời gian và bài học về công tác cán bộ
11:20, 24/10/2020
Phóng sự: Người đi trước thời gian và bài học về công tác cán bộ
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Nguyễn Hạnh - Trung tâm VTTT&TT Hưng Nguyên
NTV