TV & Video Hoạt động NTV
Bất cập khi thiếu cán bộ thú y xã
11:45, 24/10/2020
Phóng sự: Bất cập khi thiếu cán bộ thú y xã
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Nguyễn Thương- Cẩm Tú - Trung tâm VTTT&TT Tân Kỳ
NTV