TV & Video Hoạt động NTV
Những lá đơn từ lòng tự trọng
14:49, 24/10/2020
Phóng sự: Những lá đơn từ lòng tự trọng
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Hoàng Hiếu - Phòng Thời sự
NTV