TV & Video Hoạt động NTV
Hệ lụy từ "Tư duy nhiệm kỳ"
14:57, 24/10/2020
Phóng sự: Hệ lụy từ "Tư duy nhiệm kỳ"
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Tác giả: Bùi Thọ - Hà Ngân - Thanh Nga - Duy Anh - Bình Sơn - Phòng Thời sự
NTV