TV & Video Hoạt động NTV
"Vua" sáng chế
09:32, 24/10/2020
Phóng sự: "Vua" sáng chế
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Bích  Thuận, Hoàng Hùng, Lê Nhung - Trung tâm VHTT&TT Quỳnh Lưu
NTV