TV & Video Hoạt động NTV
Đồng lòng chống dịch - Kinh nghiệm từ Thành phố Vinh
15:36, 10/12/2021
Đồng lòng chống dịch - Kinh nghiệm từ Thành phố Vinh - Tác phẩm tham gia Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XXVI của nhóm tác giả Võ Huyền - Thanh Hải - Diệu Linh - Trung tâm VH-TT&TT TP Vinh