TV & Video Hoạt động NTV

Muôn biểu cảm tác nghiệp

11:51, 19/10/2022
Bình chọn
Chùm ảnh dự thi của nhóm tác giả Hiến Chương - Hữu Hoàng, phòng Thư ký Biên tập - Nội dung số (Đài PT-TH Nghệ An) ghi lại muôn biểu cảm của phóng viên lúc tác nghiệp.
 
 
 

 

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm